Uppslagsverket

P

Projektionsbanor

Ledningsbanor som passerar en eller flera av centrala nervsystemets nivågränser; t.ex. tr.spino-thalamicus lateralis som förbinder ryggmärgen med mellanhjärnan, tr cortico-spinalis som förbinder storhjärnsbark med ryggmärg.

En projektionsbana är antingen uppåtstigande eller nedåtstigande dvs att signalflödet börjar på en lägre och slutar på en högre nivå respektive börjar på en högre nivå och slutar på en lägre.

En projektionsbana är dessutom antingen okorsad eller korsad dvs att signalflödet börjar och slutar på samma sida om medellinjen respektive börjar på ena sidan och slutar på den andra.
...