Uppslagsverket

P

Precuneus

Del av hjässloben, belägen på hemisfärens insida och skild från nackloben av den djupa hjäss-nackfåran.
...