Uppslagsverket

P

Parahippocampala haken

Uncus

Cortex amygdaloideum

Detta är den främre, kraftigt bakåtböjda (jfr. virknål), änden på gyrus parahippocampalis. Inuti uncus ligger amygdala som här bildar en del av barken på uncus mediala/inre yta (cortex amygdaloideum).
...