Uppslagsverket

P

Paracentrala miniloben

Lobulus paracentralis

Akinetisk mutism

Belägen på hemisfärens insida framför centralfårans avslut. Miniloben räknas till den övre pannlobsvindlingen. Delar av den supplementära motoriska barken (SMC) är lokaliserad till paracentrala miniloben.

Stroke som drabbar paracentrala miniloben kan ge upphov till akinetisk mutism. Detta tillstånd innebär att driften till kommunikation med omgivningen är nedsatt eller har upphört. Den sjuke ligger "och stirrar i taket", ointresserad av sin omgivningen och utan egna försök till att ta kontakt. Handlingskraften, den exekutiva förmågan, är nedsatt eller borta. Den egna initiativförmågan har försvunnit bortsett från så grundläggande, mer eller mindre reflexartade, verksamheter som att äta, gå på toaletten och liknande.
...