Uppslagsverket

P

Pannlobsvindling nedre

Gyrus frontalis inferior

Bakre delen av vindlingen räknas till premotoriska cortex och innehåller bl.a. på VÄNSTER sida motoriska talcentrum.

Vindlingens främre del räknas till prefrontala cortex.
...