Uppslagsverk

O

Orbitofrontala hjärnbarken

Orbitofrontala cortex

Belägen på pannlobens undre yta. Räknas till prefrontala hjärnbarken och omfattar Brodmannareorna 11, 12, 25 och 47. Området anses bl.a. kunna 'välja' det beteende som med utgångspunkt från tidigare upplevelser, erfarenheter och intränade regelverk förefaller att bäst passa in i den aktuella situationen. Området är nödvändigt för att vi ska kunna uppvisa ett godtagbart socialt beteende.
Orbitofrontala cortex räknas ofta som ett till limbiska systemet anslutet hjärnbarksområde.

Phineas Gage!!!
...