Uppslagsverket

O

Omyeliniserat axon

Axon utan myelinskida. Dessa axoner är tunna, sällan mer än 1 mikrometer i diameter; vissa är så tunna som 0.1 mikrometer.
I PNS förekommer ofta omyeliniserade axoner i grupper om allt ifrån 2-3 stycken till mer än 100 stycken omgivna av Schwannska celler. En sådan bunt bildar en omyeliniserad nervtråd.

OBSERVERA att om det talas om en "omyeliniserad nervtråd" kan detta alltså betyda många enskilda men hopbuntade axoner. Talas det om en myeliniserad nervtråd, ja, då handlar det om ett enda axon!
...