Uppslagsverket

N

Nedre olivkärnan

Nucleus olivaris inferior

Oliva inferior, Nedre olivkärnekomplexet, , Olivkärnekomplex, nedre, Accessoriska inre/mediala olivkärnan. , Accessoriska bakre/dorsala olivkärnan. , Olivainferiorkomplexet

Ansamlingar av nervcellskroppar som ligger inuti olivenförlängda märgens framsida.

Den nedre olivkärnan, med ett speciellt säckliknande utseende, är den största av tre stycken kärnor vilka sammantagna kan kallas för det nedre olivkärnekomplexet/olivainferiorkomplexet. De två mindre kärnorna är den accessoriska bakre (dorsala) olivkärnan och den accessoriska inre (mediala) olivkärnan.
Den stora nedre olivkärnan är kopplad till cerebrocerebellum. De två accessoriska olivkärnorna är kopplade till spinocerebellum.

Nedre olivkärnekomplexet tar bl.a. emot signaler från storhjärnsbarken, från den röda kärnans småcelliga del via den centrala tegmentbanan och från Darkschewitsch kärna via den inre tegmentbanan samt proprioceptiv information från ryggmärgen via tractus spino-olivaris. Kärnkomplexet sänder i sin tur trådar - klättertrådar - till motsatta sidans lillhjärnshalva. Kopplingssystemet antas vara av betydelse för inlärning av komplicerade rörelsemönster och upplagringen av motsvarande rörelseprogram i lilla hjärnan.

Ofta används begreppet "oliva inferior" som en sammanfattande benämning på det nedre olivkärnekomplexet.
...