Uppslagsverk

O

Oliven

Oliva

Oliva inferior,

Oliven är en tydlig rundad upphöjning, en på hö. och en på vä. sida, belägen på förlängda märgens framsida och vid sidan av pyramiden. Upphöjningen innehåller en egendomligt formad kärna - den nedre olivkärnan (oliva inferior, nucl. olivaris inferior) - som ser ut som väggen i en skrynklig säck.

Olivkärnan tar emot signaler från storhjärnans bark, från lillhjärnskärnorna (inhiberande),från den röda kärnans småcelliga del(nucleus ruber, pars parvocellularis) i mitthjärnan (exciterande) samt från ryggmärgen via tractus spino-olivaris. Oliven, i sin tur, sänder signalerna vidare till lilla hjärnan. Detta signalflöde, som förmedlas av de olivo-cerebellära, s.k. klättertrådarna, förmodas göra det möjligt för för lilla hjärnan att lära in, lagra upp och justera komplicerade rörelseprogram.

Oliva inferior är den största komponenten i olivainferiorkomplexet.
...