Uppslagsverket

O

Oligodendroglia

Oligodendrocyt

Typ av gliacell som dels förekommer i vit substans där den bildar myelinet, och dels i grå substans där den anses samverka ämnesomsättningsmässigt med nervcellskropparna.
...