Uppslagsverket

N

Nivåer i centrala nervsystemet

Man brukar ibland dela in centrala nervsystemet i en serie nivåer, där den lägsta nivån är medulla spinalis. Sedan följer i stigande ordning medulla oblongata, pons, mesencephalon, diencephalon, cerebellum, de telencephala kärnorna och, som högsta nivå, cortex cerebralis.
...