Uppslagsverk

N

Nervcell

Neuron

Nervcellens huvuddelar är

Med hänsyn till läge i nervsystemet och allmänna funktioner kan nervcellerna delas in i tre huvudgrupper.

Centrala nervsystemet, d.v.s. ryggmärg och hjärna, innehåller ca. 100 miljarder nervceller. Här svarar storhjärnsbarken för ca. 25 miljarder och lillhjärnsbarken ca. 50miljarder.
...