Uppslagsverket

A

Area 18

sekundära synbarken, omger area 17.
...