Uppslagsverket

M

Muskulatur

Glatt muskulatur

Man talar om tre sorters muskulatur: skelett-, hjärt- och glatt muskulatur.

Glatt muskulatur finns i alla våra inälvor, utom i hjärtat. Hjärtmuskeln består av en alldeles speciell sorts muskelceller: tvärstrimmiga hjärtmuskelceller. Glatt muskulatur och hjärtmuskulatur kan inte direkt påverkas av viljan och kontrolleras av det autonoma nervsystemet.

Skelettmuskulaturen och hjärtmuskulaturen består av muskelceller med ett tvärstrimmigt utseende. Tvärstrimmigheten beror på att de äggviteämnen (proteiner) som, inuti muskelcellen, möjliggör själva muskelsammandragningen (muskelkontraktionen) ligger symmetriskt anordnade i ett strikt stereotypt mönster. I den glatta muskulaturen är de kontraktila proteinerna inte lika strikt anordnade.

Skelettmuskulaturen åstadkommer det som vi till vardags kallar för våra rörelser. Skelettmuskulaturen kan man kontrollera med viljan och den styrs från hjärnstammen och ryggmärgen av alfa- och gammamotorneuron.
...