Uppslagsverk

M

Motorisk

Motorik

Vanligtvis och i största allmänhet anknyter begreppet till vår rörelseförmåga, dvs till aktiviteten i våra skelettmuskler.

I vissa sammanhang syftar "motorisk" på utflödet (efferensen) av signaler från CNS till de olika effektorcellstyperna dvs till den tvärstrimmiga skelett- och hjärtmuskulaturen, till glatt muskulatur och till körtlar.
...