Uppslagsverket

M

Mikroglia

Mikroglia

Hjärnmakrofager

Grupp av gliaceller som är mindre än astro- och oligodendrocyterna. Mikrogliacellerna har sparsam cytoplasma och ett fåtal tunna förgrenade utskott. De förekommer rikligt i grå substans och ligger ofta i anslutning till blodkapillärer.

Mikroglian jämförs ibland med en viss sorts vit blodkropp - monocyten. I likhet med denna kan mikrogliacellen aktiveras vid en vävnadsskada och/eller inflammation och då fagocytera ("äta upp") cellfragment, främmande kroppar och bakterier. Celltypen fungerar som ett slags renhållningsarbetare i det centrala nervsystemet dit de vanliga vita blodkropparna inte har fritt tillträde.
...