Uppslagsverk

M

Meynerts basala kärna

Nucleus basalis Meynert

Cellgrupp Ch4, Ch4, NGFr, LNGFR

I området där mellanhjärnan framåt och åt sidorna övergår i ändhjärnan, på engelska "the basal fore-brain", ligger på höger och vänster sida "Meynerts basala kärna" (nucleus basalis Meynert). Kärnan ligger mer eller mindre diffust innesluten i substantia innominata. Den innehåller ca. 200 000 acetylcholinproducerande neuron på vardera sidan och räknas tillsammans med strödda cholinerga neuron i substantia innominata till den acetylcholinproducerande cellgruppen Ch4.

Från kärnan utgår en kraftig axonbunt som svänger in i ändhjärnan genom capsula externa och förgrenar sig så att alla delar av storhjärnebarken genomvävs av tunna acetylcholinförmedlande(cholinerga) varicositetsförsedda axongrenar, vilka så att säga "bevattnar" stora hjärnans bark med acetylcholin. Nucleus basalis Meynert avger också en trådmassa in till amygdalakomplexet.

Afferensen till nucleus basalis Meynert kommer enbart från ett fåtal, framförallt limbiska och paralimbiska cortexområden: piriforma cortex, orbito-frontala cortex, partier på temporallobens mediala yta, insula och entorhinala cortex samt från följande extracortikala delar av limbiska systemet: septala regionen, nucleus accumbens och hypothalamus. Tydligen har det limbiska systemet stort inflytande på cellgruppen Ch4 och därmed indirekt kontroll över acetylcholin-flödet till hela cortex.

Majoriteten av de acetylcholinbildande neuronen i Ch4 (samt de i Ch1,Ch2,Ch3) är unika i den vuxna människans CNS genom sitt beroende av s.k. Nerve Growth Factor (NGF). För att "klara livhanken" producerar de NGF-beroende neuronen den "svagbindande" p75 receptorn för Nerve Growth Factor" (NGFr alt. LNGFR). NGFr transporteras från cellkroppen ut till nervändslut och varicositeter i storhjärnsbarken där NGF, om det finns tillgängligt i omgivningen, kopplas till NGFr och transporteras tillbaka till cellkroppen där NGF har sin livsuppehållande inverkan på neuronet. Utan tillgång på NGF degenererar majoriteten av Ch1, Ch2, Ch3 och Ch4 neuronen.


Man misstänker att en rubbad funktion i Meynerts basala kärna med minskat utflöde av acetylcholin till storhjärnsbarken kan leda till demensutveckling, särskilt Alzheimers sjukdom.
...