Uppslagsverket

M

Mesocortex

Paleocortex

"Äldre" typ av hjärnbark där de för den "nyare" typen av hjärnbark (neocortex/isocortex) karakteristiska 6 cellagren ej är fullt utvecklade.

Mesocortex bildar insula-barken och delvis barken på den limbiska loben.
...