Uppslagsverket

P

Primära synbarken

Area striata

Syncortex., Synbarken, area 17 , BA 17, V I, Area 17, Homonym hemianopsi

Area 17 utgör storhjärnsbarkens mottagningsområde för synintryck. Området, som omfattar ett jämförelsevist stort barkfält på hemisfärens insida i anslutning till nacklobens djupa synbarksfåra (sulcus calcarinus/fissura calcarina), kallas för primära synbarken/primära visuella cortex/area striata/V1 (V = visuell; d.v.s. har att göra med synen).

Barken i area 17 ser ut på ett mycket speciellt sätt.
Mikrokolumnerna består här av dubbelt så många på varandra staplade nervceller(ca. 200 st.) som annars är regeln i den moderna typen av storhjärnsbark. Det här slaget av mycket cellrik synbark förekommer endast hos människan och hennes närmaste släktingar bland de stora aporna.

Synbarken är uppdelad i två gråa skikt, ett yttre och ett inre, åtskilda av en tunn vit strimma (1/2 mm tjock och väl synlig för blotta ögat), Gennaris strimma. Strimman beror på att just primära synbarken i sin lamina IV innehåller ett lager med tätpackade myeliniserade nervtrådar. Primära synbarken kallas därför ofta för Area striata.

En skada som begränsar sig till primära synbarken på ena hjärnhalvan, här den vänstra, leder till att att man blir blind inom den motsatta synfältshalvan, här den högra, på båda ögonen: högersidig homonym hemianopsi
...