Uppslagsverket

M

Mellanhjärnan

Diencephalon

utgör hjärnstammens fortsättning uppåt i medellinjen. Diencephalon är mer eller mindre fullständigt uppdelad i en höger- och en vänsterhalva av den mittställda tredje hjärnventrikeln samt, via capsula interna, fastvuxen åt sidorna med de båda storhjärnshemisfärerna.

Fler än femtio olika kärnor har identifierats i vardera diencephalonhalvan.

Diencephalon kan enklast indelas i:
1/ Epithalamus
2/ Thalamus (synhögen, "sängkammaren", [dorsala thalamus])
3/ Subthalamus [ventrala thalamus]
4/ Metathalamus
5/ Hypothalamus.

Indelningen av diencephalon i olika underavdelningar har vållat bekymmer och flera olika varianter excisterar!
T.ex. så definieras begreppet "Thalamus" i ref37/b som en sammanslagning av 1/+2/+3/+4/ ovan och 2/ kallas för "Dorsala thalamus" och 3/ för "Ventrala thalamus".
...