Uppslagsverket

I

Inre luktstrimman

Stria olfactoria medialis

Ligger framtill på frontallobens undersida. Strimman, som består av luktförmedlande nervtrådar, utgör den inre slutgrenen av luktbanan (tractus olfactorius) och tränger in i area subcallosa omedelbart famför 3.dje ventrikelns framvägg.
...