Uppslagsverket

L

Linskärnan

Nucleus lentiformis

räknas till basala ganglierna och ligger på utsidan av den inre nervtrådskapseln.

Linskärnan består egentligen av två helt olika delar: den yttre mörkgrå skalkärnan (putamen) och den inre ljusgrå bleka kärnan (globus pallidus) som skiljs från varandra av lamina medullaris lateralis.
...