Uppslagsverket

L

Lillhjärnstältet

Tentorium cerebelli

Infratentoriella rummet, Supratentoriella rummet

ett stramt bindvävsskikt som utgår från den hårda hjärnhinnan och skjuter in i den tvärgående hjärnsprickan mellan stora och lilla hjärnan där det bildar liksom ett tältliknande lock över lilla hjärnan.

Förekomsten av tentorium delar upp skallhålan i två våningar som har förbindelse med varandra genom lillhjärnstältets öppning (incisura tentorii):

1/ en nedre våning, det infratentoriella rummet, som innehåller hjärnstammen, vidhängande kranialnerver (n.3 tom n.12) och lilla hjärnan

2/ en övre våning, det supratentoriella rummet som innehåller stora hjärnan.

Det är vanligt att man anger platsen för en sjuklig process i hjärnan eller kraniehålan i termer av att vara belägen "supra- eller infratentoriellt".
...