Uppslagsverket

A

Area 15 och 16

bakre delen av insulära lobens bark. Området beskrivs ofta som primära balansbarken.
...