Uppslagsverk

I

Inåtgående.

Afferens

Inkommande

Man talar om afferenta signaler i CNS och menar då att signalen är på väg in till ett speciellt område. Man kan t.ex. tala om afferensen till ett visst hjärnbarksområde eller om barkområdets afferens. Man syftar då på de signaler som leds in till barkområdet.

I PNS menar man med begreppet "afferens", signaler som skall in till CNS och begreppet omfattar då all signalering från sinnesorgan av olika slag.

Jfr. Efferens
...