Uppslagsverket

L

Lillhjärnsartär, nedre främre

Arteria cerbelli inferior anterior

Nedre främre lillhjärnsartären, AICA, Hjärnartär, nedre främre lillhjärnsartären

Avgår, en på hö. och en på vä. sida från basartären. Försörjer delar av hjärnstammen och lilla hjärnan.
...