Uppslagsverket

N

Nedre bakre lillhjärnsartären

Arteria cerebelli inferior posterior

Hjärnartär, nedre bakre lillhjärnsartären, PICA, Lillhjärnsartär, nedre bakre, Wallenbergsyndromet

Den nedre bakre lillhjärnsartären avges, en på hö. och en på vä. sida, från kotartären när denna kommit in i kraniehålan och just före det att de båda sidornas kotartärer förenas till den mittställda basartären. I medicinska sammanhang används ibland förkortningen "PICA" (taget från engelskans språkbruk Posterior Inferior Cerebellar Artery). Artären försörjer delar av lilla hjärnan och av hjärnstammen. Vid stroke som drabbar PICA fås en skadebild som kallas för "Wallenbergsyndromet".


Wallenbergsyndromet innebär, i det typiska fallet, att den drabbade blir yr, starkt illamående, kräks, flackar okontrollerat med blicken (nystagmus), tappar balansen och faller omkull åt den sida där skadan sitter. Samtidigt försämras smärt- och temperaturkänsligheten i ansiktet på skadesidan och över resten av kroppen på motsatta sidan.
...