Uppslagsverket

L

Lillhjärnsarm mellersta

Pedunculus cerebellaris medius

är den tjockaste av lillhjärnsarmarna, utgår från bryggan och innehåller mijontals nervtrådar. De flesta av dessa har sitt ursprung i ponskärnorna på motsatta sidan och förmedlar signaltrafiken från storhjärnsbarken in till lilla hjärnan.

De båda mellersta lillhjärnsarmarna innehåller majoriteten av de mer än 200 miljoner nervtrådar som tar sig in i lilla hjärnan.
...