Uppslagsverket

L

Lilla hjärnan

Cerebellum

Lillhjärnan, Corpus cerebelli

Stor som en citron, väger ca. 150 gram och sitter fast på baksidan av hjärnstammen och är där belägen i den bakre skallgropen. Består ytterst av ett millimetertjockt barklager (cortex cerebellaris) och innanför det lillhjärnans vita substans med de s.k. djupa lillhjärnskärnorna.

Lilla hjärnan kan sägas bestå av två delar:
1/ den helt dominerande corpus cerebelli och
2/ den lilla, baktill och under 1/, gömda flocculo-nodulära loben; lilla hjärnans mest ursprungliga del (archicerebellum).

Corpus cerebelli kan sedan delas in i höger och vänster lillhjärns-hemisfär med den mellanliggande s.k. daggmaskdelen (vermis cerebelli).
Vardera lillhjärnshemisfären kan, i sin tur, delas in i en inre smalare s.k. intermediärdel och en bredare ytterdel.

Främre och bakre delarna av vermis tillsammans med flocculus-nodulus partiet utgör vestibulocerebellum.
Delar av vermis samt hemisfärernas intermediärdelar bildar spinocerebellum.
Hemisfärernas omfångsrika ytterpartier bildar cerebrocerebellum.

Lilla hjärnans yta är synnerligen starkt veckad och bildar ett system av tunna platta tätt packade transversella veckbildningar: folia cerebelli.
Lillhjärnsbarkens (cortex cerebellaris) yta är i storlek nästan jämförbar med stora hjärnans yta (ca. 2000 kvadratcentimeter).

Lillhjärnsbarken innehåller ett förbluffande stort antal nervceller. Uppgifterna i litteraturen varierar mellan 50-100(ref.43) miljarder nervceller varav >99% är kornceller. Det stora antalet skall jämföras med uppgifterna att hela hjärnan(!) innehåller ca. 100 miljarder nervceller och stora hjärnans bark ca. 25 miljarder.ref.43, sid.835/2.

Lilla hjärnan är på vardera sidan förankrad vid hjärnstammen med tre kraftiga nervtrådsbuntar:
1/den övre lillhjärnsarmen , pedunculus cerebellaris superior
2/den mellersta lillhjärnsarmen pedunculus cerebellaris medius och
3/den nedre lillhjärnsarmen, pedunculus cerebellaris inferior.

1/ förmedlar signalflöden huvudsakligen ut från lilla hjärnan; 2/ + 3/ huvudsakligen in till lilla hjärnan.
Antalet inåtförmedlande nervtrådar uppskattas vara ca. 40x större än det utåtförmedlande trådantalet.

Funktion och skadetecken.
...