Uppslagsverket

B

Bakre spino-cerebellära ledningsbanan

Tractus spino-cerebellaris posterior

Ledningsbana, bakre spino-cerebellära, Tractus spino-cerebellaris dorsalis

Nervtrådsmassor / nervtrådsbuntar som via ryggmärgen förmedlar information (proprioception) till lilla hjärnan (cerebellum) om hur nedre extremitetens skelettmuskler förändrar sin längd, hur stor kraft de utövar, om hur olika leder är böjda eller sträckta och om hur snabbt olika rörelser utförs.


Tractus spino-cerebellaris posterior har sina cellkroppar i (utgår från) nucleus dorsalis i ryggmärgens gråa substans, löper okorsad uppåt i ryggmärgens sidosträng och tar sig in i cerebellum via den nedre lillhjärnsarmen. Väl inne i cerebellum fördelar sig nervtrådarna inom båda lillhjärnshalvorna och kontaktar, i form av mosstrådar, både lillhjärnskärnor och nervceller (kornceller) i lillhjärnsbarken.
...