Uppslagsverket

A

Area 13, 14

främre delen av insulära lobens bark.
...