Uppslagsverket

T

Tecto-spinala ledningsbanan

Tractus tecto-spinalis

Ledningsbana, tecto-spinal

Banan utgår från kärnområden i lamina tecti och korsar direkt över medellinjen. Den slutar i halsryggmärgens grå substans i anslutning till olika mönstergeneratorer som styr huvudets rörelser i riktning mot platsen för nytillkomna ljus- och/eller ljudretningar.
...