Uppslagsverk

Y

Yttre spino-thalamiska ledningsbanan

Tractus spino-thalamicus lateralis

Ledningsbana, yttre spino-thalamiska, Smärtbanan

Uppåtstigande ledningsbana som förmedlar smärt- och temperaturimpulser från hela kroppen bortsett från ansiktet med dess håligheter, d.v.s. ögonhålan, näshålan och munhålan.

Banan utgår från kärnor (nucleus postero-marginalis, nucleus proprius) i ryggmärgens bakhorn. Nervtrådsbuntarna inom ena ryggmärgshalvan korsar direkt, på ursprungsegmentets nivå, över till motsatta ryggmärgshalvan. Överkorsningen sker framför centralkanalen och bildar då tillsammans med trådarna från motsatta sidan ryggmärgens främre tvärförbindelse. Efter överkorsningen tar sig nervtrådsbuntarna ut mot sidosträngens yta och samlar där ihop sig till den yttre spino-thalamiska ledningsbanan.
Banan blir allt omfångsrikare ju högre upp i ryggmärgen man kommer. Den fortsätter sedan upp genom hjärnsatammen och slutar i flera olika thalamuskärnor. Thalamuskärnorna i sin tur sänder smärtsignalerna vidare till olika delar av storhjärnsbarken.
...