Uppslagsverket

P

Pyramidbanans yttre korsade del

Tractus cortico-spinalis lateralis

Ledningsbana, pyramidbanans korsade del , Ledningsbana, cortico-spinalis lateralis, tr.c-s.lat.

Banan innehåller ca. 80 % av Pyramidbanans ca. 1 miljon trådar.

Tractus cortico-spinalis lateralis (tr.c-s.lat.) är en nedåtstigande projektionsbana som börjar i den primära motoriska barkens 5te lamina i den främre centralvindlingen (gyrus precentralis). Trådmassan löper ner i strålkransen (corona radiata), når den inre nervtrådskapselns bakre parti (crus posterior capsulae internae), drar igenom detta och vidare ner i mitthjärnan och ingår där som en del i hjärnskänkeln (crus cerebri), fortsätter ner genom bryggan (pons) och dyker upp i form av en längsgående ås - pyramiden - på förlängda märgens (medulla oblongata) framsida.
Just ovanför det stora nackhålet börjar trådarna i de båda pyramiderna att korsa över medellinjen. Trådarna från höger pyramid tar sig in i ryggmärgens sidosträng på vänster sida, och de från vänster pyramid går över i sidosträngen på höger sida. Detta är "Pyramidbankorsningen"

Banan tar sig sedan ner genom hela ryggmärgen och blir på vägen gradvis allt tunnare. Trådförlusten beror på att banan under hela sitt förlopp avger trådar in till den grå ryggmärgssubstansen. Trådarna söker sig in i den yttre motorneurongruppen i framhornen och kontaktar motorneuronen som ligger där såväl direkt som indirekt via påverkan på lokala interneuron.

Ledningsbanan förmedlar den viljemässiga styrningen av särskilt handens, fingrarnas och nedre extremitetens precisionsrörelser.

Pyramidbanan är kanske den mest omtalade av alla ledningsbanor.
...