Uppslagsverket

A

Area 13, 14, 15, 16. Insulära areor

Öns Brodmannareor, Insulas Brodmannareor

Till dessa Brodmannareor är kopplade sensationer från inälvsorganen (bl.a. smaksensationer förmedlade av VPMpc kärnan i thalamus) och från balansorganen samt smärtförnimmelser.
...