Uppslagsverket

L

Ledningsbana

Tractus

Bana, tr.

Bunt av nervtrådar i centrala nervsystemet som, i princip, har ett gemensamt ursprung, ett gemensamt målområde och förmedlar en likartad nervös kvalitet ex.vis. smärta, hörsel, syn, olika rörelsekommandon.

En ledningsbana börjar i det område där nervtrådarna/axonerna har sina cellkroppar och slutar där nervtrådarna delar upp sig i sina slutgrenar och kontaktar andra nervceller, d.v.s. i målområdet.
Så t.ex. kallas en bana som börjar i ryggmärgen och slutar i lillhjärnan för en spino-cerebellär bana, eller ta en bana som börjar i thalamus och slutar i cortex, det blir då en thalamo-cortical bana.

En ledningsbana som börjar på en lägre nivå än den där den slutar kallar man för en uppåtstgande ledningsbana. Är förloppet det omvända är banan nedåtstigande.
Ligger ursprung och målomåde på olika sidor om medellinjen säger man att banan är korsad.

Man brukar dela in ledningsbanorna i tre (3) huvudgrupper:
1/ Projektionsbanor
2/ Commissurbanor
3/ Associationsbanor

Observera att man inte talar om "nerver" när det gäller CNS. Här benämns alltså en bunt nervtrådar med begreppet "ledningsbana", "bana" eller möjligen "nervbana".
"Nerver" hittar man i PNS!!
...