Uppslagsverket

K

Kärna

Nucleus

Större eller mindre parti (i CNS) av grå substans som är mer eller mindre tydligt avgränsat från omgivande vit substans.

En kärna består av en koncentrerad ansamling nervceller (sammanpackade nervcellskroppar, dendriter och boutonger med synapser). Vanligtvis är kärnans nervceller likartat byggda och har likartad funktion.

Förväxla inte detta begreppet "kärna/nucleus", som det används i sammanhang med CNS, med begreppet "kärna = cellkärna" som det används när det handlar om cellens olika delar!

Det förekommer områden med sammanhängande grå substans - till exempel i ryggmärgens grå substans och i mellanhjärnan - där man kan urskilja koncentrerade nervcellsansamlingar. Sådana koncentrat kallas vanligtvis också för kärnor, trots att dom utgör delar av ett grått område.
...