Uppslagsverk

K

Kranialnerv XI; 11

Nervus accessorius

Extranerven, Elfte kranialnerven

Börjar i ryggmärgens halssegment (C1 tom C6) där ett stort antal tunna nervtrådsbuntar på en rad nerifrån och upp tränger ut ur sidosträngen. Buntarna smälter samman till en enhet som ligger tätt intill ryggmärgens yta och som till sist försvinner in i kraniehålan genom det stora nackhålet (foramen magnum). Extranerven når upp till platsen där vagusnerven kommer ut ur förlängda märgen (medulla oblongata) och slår sedan följe med denna nerv ut ur kraniehålan där den motoriskt försörjer en hals- och en skulder-nackmuskel (m.sternocleidomastoideus=nickmuskeln; m.trapezius=kappmuskeln).


N.accessorius består egentligen av två komponenter:
a) en ryggmärgsdel och
b) en del som kommer ut ur förlängda märgen och som innehåller nervtrådar avsedda för n. vagus.

Dom två delarna (a+b) smälter samman till en enhet inne i skallhålan. Sammansmältningen löper bredvid och tillsammans med n. vagus ut ur skallhålan. Väl ute övergår den del som utgått från förlängda märgen i n. vagus och den egentliga n. accessorius, som nu består enbart av nervtrådar som kommer från ryggmärgsdelen, söker sig till nick- och kappmusklerna.
...