Uppslagsverk

K

Kranialnerv X; 10

Nervus vagus

Den kringirrande nerven, Vagus, Tionde kranialnerven

Utgår från förlängda märgen bakom/dorsalt om oliven och nedanför/caudalt om nionde kranialnerven. Vagusnerven sträcker sig från skallbasen ner genom halsen, ansluter sig till matstrupen, passerar genom brösthålan, tar sig igenom diaphragma tillsammans med matstrupen och splittrar upp sig i sina slutgrenar (alla parasympatiska) i övre delen av bukhålan.
Vagus är försedd med två sensoriska ganglier, ett alldeles innanför och ett utanför utgångshålet i skallbasen.

Nerven försörjer svalgets tvärstrimmiga muskler (tillsammans med kran.nerv 9), mjuka gommens/gomseglets muskler(tillsammans med kran.nerv 5) och har hand om stämbandsmuskulaturen.

Nervus vagus är den stora parasympatiska nerven - preganglionära (visceral efferens) nervtrådar från ambiguus-kärnan och den dorsala vaguskärnan i förlängda märgen - som under sitt kringirrande förlopp påverkar omkringliggande inälvsorgan i halsen, brösthålan samt bukhålan, och som förmedlar sinnesintryck - visceral afferens - därifrån till nucl. solitarius i förlängda märgen. De visceralafferenta trådarna är 4 - 5 gånger så många som de visceralefferenta.
...