Uppslagsverk

K

Kranialnerv IX; 9

Nervus glossopharyngeus

Tung-svalgnerven, Smak-svalgnerven, Nionde kranialnerven, Caroticusnerven, Sinusnerven, Heringska nerven, Ramus sinus carotici n.IX

ansluter till förlängda märgen bakom/dorsalt om oliven, nedanför åttonde kranialnerven.
Kranialnerv 9 är den viktigaste smaknerven.
Den är försedd med två sensoriska ganglier, ett alldeles innanför och ett utanför nervens utgångshål i skallbasen.
Nerven försörjer motoriskt m. stylopharyngeus och bildar tillsammans med den tionde kranialnerven svalgflätan (plexus pharyngeus). Den sänder parasympatiska signaler till öronspottkörteln. Nionde kranialnerven förmedlar känsel från mellanörat/trumhålan och från svalget med halsmandlarna.


Till kran.nerv 9 hör en mycket speciell inälvs-sensorisk del (visceral afferens): sinusnerven (caroticusnerven, den Heringska nerven). Här handlar det om primärafferens från två sinnesorgan (a och b) i övre delen av halspulsådern som registrerar:

a) blodtrycket, i något som kallas för: sinus caroticus. Stimuleras sinnescellerna i sinus caroticus av ett ökat tryck (antingen en inre tryckökning i blodkärlet eller en yttre mekanisk påverkan) så leder detta till en reflexmässig sänkning av blodtrycket samt en pulsminskning.

b) mängderna av syrgas och koldioxid i blodet, via chemoreceptorer i något som kallas för glomus caroticum. Sjunker syrgashalten i blodet och/eller stiger koldioxidhalten åstadkommes via sinusnerven och kopplingar i förlängda märgen ökad andningsfrekvens, ökat andningsdjup och lufthunger.
...