Uppslagsverk

K

Kranialnerv VII; 7

Nervus facialis

Ansiktsnerven, Sjunde kranialnerven, Nervus intermedius

Kommer ut på förlängda märgens sida alldeles nedanför bryggan. Nerven försvinner in i tinning(temporal)benet där den tar sig igenom en lång, trång och slingrig kanal innan den når skallens utsida.
På sin väg, inne i hjärnstammen, från den motoriska facialiskärnan och före utsläppet från hjärnstammen rundar facialisnervtrådarna den sjätte kranialnervens (n.abducens) kärna och bildar facialisnervens s.k. inre knä.

Facialisnerven har två rötter där den kommer fram ur hjärnstammen:

1/ en större motorisk rot som utgår från den motoriska facialiskärnan och

2/ en mindre "sensorisk" rot som leder in smaktrådar till solitariuskärnan och som leder ut parasympatiska trådar från nucleus salivatorius superior. Den sensoriska roten kallades tidigare för "nervus intermedius".

Nerven försörjer motoriskt ansiktets muskler (de mimiska musklerna, till vilka räknas kind/trumpetaremuskeln, mun-näs-öppningarnas muskler, blinkmuskeln, skrattmuskeln m.fl.).

Parasympatiska nervtrådar påverkar salivbildning och produktion av tårvätska.

Ansiktsnerven förmedlar även smak från främre delen av tungan och har ett litet sensoriskt(smak) ganglion inne i benkanalen.
...