Uppslagsverk

K

Kranialnerv VI; 6

Nervus abducens

Sidtittarnerven, sjätte kranialnerven

Kommer ut ur hjärnstammens framsida alldeles nedanför brygga, tätt intill medellinjen. Nerven försörjer motoriskt den yttre raka ögonmuskeln.
...