Uppslagsverket

A

Area 12

BA 12

Räknas till prefrontala cortex tillsammans med area 9, 10, 11, 32, 46, 47 och delar av 24.

Området täcker den raka hjärnvindlingen (gyrus rectus).
...