Uppslagsverket

K

Kranialnerv V; 5

Nervus trigeminus

Trillingnerven, Femte kranialnerven, Tuggmuskelnerven, Nervus masticatorius, Ganglion semilunare, Ganglion Gasseri, Portio major n.V, Portio minor n.V

är ansluten till bryggan. Nerven består av en större känsel/sensorisk del (portio major n.V) och en mindre muskelkontrollerande/motorisk del (portio minor n.V). Den sensoriska delen är, alldeles intill bryggan, försedd med ett stort ganglion, trigeminusgangliet (ganglion semilunare, ganglion Gasseri) som innehåller cellkropparna för trigeminusnervens primärafferenta neuron.

Trigeminusnerven består av tre stycken huvudgrenar som var och en ansluter till själva gangliet:
ögonnerven (n. ophthalmicus),
överkäksnerven (n. maxillaris) och
underkäksnerven (n. mandibularis)
vilka förmedlar känselintryck av alla de slag från ansiktets hud och muskulatur samt från de håligheter som mynnar i ansiktet, det vill säga ögonhålan med ögonklotet, näshålan med sin slemhinna och munhålan med slemhinna, tänder och tunga.

Den motoriska delen (n. masticatorius) löper i underkäksnerven och aktiverar tuggmusklerna.
...