Uppslagsverk

K

Kranialnerv III; 3

Nervus oculomotorius

Ögonmuskelnerven, tredje kranialnerven

Kommer ut ur hjärnarmsgropen på framsidan/undersidan av mitthjärnan och tar sig ut ur skallhålan till ögonhålan.

Nerven försörjer motoriskt den övre raka, den inre raka, den nedre raka och den nedre sneda ögonmuskeln, vilka alla fäster på ögonklotet samt ögonlockslyftarmuskeln.

Nerven innehåller också de preganglionära parasympatiska nervtrådar som åstadkommer pupillsammandragning och förändrar ögonlinsens krökning d.v.s. dess ändrade ljusbrytningsförmåga (accomodation) vilket gör det möjligt för oss att se "skarpt" på olika avstånd.
...