Uppslagsverket

K

Kranialnerv II; 2

Nervus opticus

Synnerven, andra kranialnerven

"Synnerven", tar sig in i kraniehålan från ögat och slutar i synnervskorset på utsidan av 3.dje ventrikelns golv, alltså under hypothalamus. Synnerven är inte en "vanlig" perifer nerv utan en ledningsbana som hör till mellanhjärnan.

En synnerv består av ca 1 miljon tunna myeliniserade axoner. Dessa utgår från näthinnans ganglieceller och slutar, efter att ha passerat genom synnervskorset och synbanan (tractus opticus), till största delen i den yttre/laterala knäkroppen och till en mindre del i den övre fyrhögen (colliculus superior) och dess närmaste omgivning. Desutom slutar vissa trådar i thalamus bakre pol (pulvinar)
...