Uppslagsverk

K

Kranialnerv I;1

Nervus olfactorius

Luktnerven, Första kranialnerven, Fila olfactoria

En "luktnerv" består egentligen, på hö. och vä. sida, av ett 20-tal nervtrådsbuntar (fila olfactoria). Dessa börjar i nässlemhinnan, tar sig upp i främre delen av kraniehålan genom silbensplattan i näshålans tak och slutar i luktknölens omkopplingsnystan (glomeruli). Varje trådbunt består av hundratusentals omyeliniserade axoner som utgår från luktnervcellerna i nässlemhinnan.
...