Uppslagsverket

K

Kranialnerv

Nervus cranialis

Hjärnnerv, Hjärnnerver, Kranialnerver, Nervi craniales

Nervstam/mar som med sina rötter ansluter till hjärnan. Det finns 12 par kranialnerver.

Kranialnerverna är symmetriskt fördelade: 12 stycken till höger och 12 st till vänster (kranialnerv I, II, .... t.o.m. XII). Det kan diskuteras om den andra kranialnerven, synnerven (nervus II), skall räknas som perifer nerv; den består av CNS-vävnad.

Vissa kranialnerver (den femte, sjunde, åttonde, nionde och tionde) är försedda med afferenta/sensoriska ganglier, s.k. sensoriska kranialnervsganglier. Vissa (den tredje, sjunde, nionde och tionde) är försedda med efferenta/viscerala/autonoma ganglier. Kranialnerverna saknar ett gemensamt principiellt förgreningsmönster och deras förlopp i huvudet är ofta invecklat.

Alla 12 kranialnervsparen är synliga på hjärnans undersida.

Nervus 1(I): luktnerven (nervus/n. olfactorius). Tar sig in till skallhålan genom silbensplattan och dyker in i luktknölen (bulbus olfactorius) som är en del av ändhjärnan och innehåller en speciell form av storhjärnsbark.

Nervus 2(II): synnerven (n. opticus) Trådarna från vardera näthinnan möts i synnervskorset (chiasma opticum) på undersidan av mellanhjärnan (diencephalon).

Nervus 3(III): ögonmuskelnerven (n.oculomotorius). Utgår från mitthjärnans (mesencephalon) undersida/framsida. Ögonklotets rörelser.

Nervus 4(IV): rullmuskelnerven (n.trochlearis). Utgår från mitthjärnans ovansida/baksida, svänger runt mitthjärnan och kommer fram på dess undersida/framsida. Ögonklotets rörelser.

Nervus 5(V): trillingnerven (n.trigeminus). Utgår från bryggan (pons). Känsel i ansikte och i ögon- näs- och munhåla/tänder.Tuggning.

Nervus 6(VI): "sidtittarnerven" (n.abducens). Utgår från hjärnstammens framsida på gränsen mellan bryggan (pons) och förlängda märgen (medulla oblongata) alldeles intill medellinjen. Ögonrörelser.

Nervus 7(VII): ansiktsnerven (n.facialis). Utgår från hjärnstammens framsida på gränsen mellan bryggan (pons) och förlängda märgen (medulla oblongata) långt ut åt sidan. Mimik, blinkrörelsen, läpprörelser, smak, salivproduktion och bildningen av tårvätska.

Nervus 8(VIII): balans-hörselnerven (n.vestibulocochlearis). Utgår från hjärnstammens framsida på gränsen mellan bryggan (pons) och förlängda märgen (medulla oblongata) långt ut åt sidan, intill ansiktsnerven.

Nervus 9(IX): tung-svalgnerven (n.glosso-pharyngeus). Utgår från förlängda märgen. Smak, sväljning, salivproduktion.

Nervus 10(X): den kringirrande nerven (n.vagus). Utgår från förlängda märgen. Struphuvudets muskler, inälvor i halsen, i brösthålan och i bukhålan.

Nervus 11(XI): "extranerven" (n.accessorius). Utgår från övre delen av halsryggmärgen och tar sig in i skallhålan genom det stora nackhålet. Hals o nackmuskler.

Nervus 12(XII). tungmuskelnerven (n.hypoglossus). Utgår från förlängda märgen. Tungans rörlighet.
...