Uppslagsverket

K

Kotartären

Arteria vertebralis

Hjärnartär, kotartären

artär, en på hö. och en på vä. sida, som löper upp längs halskotpelaren och in i kraniehålan genom det stora nackhålet (foramen magnum). Väl inne i kraniehålan ligger kotartärerna på förlängda märgens framsida där de förenas till den grova mittställda basartären.
...