Uppslagsverket

I

Inre knäkroppen

Corpus geniculatum mediale

Knäkropp, inre

en liten rundad upphöjning belägen, på hö. och vä. sida, baktill på undersidan av thalamus. Den inre knäkroppen tar emot en ledningsbana som förmedlar hörselintryck från den nedre fyrhögen. Efter omkoppling i den inre knäkroppen sänds hörselsignalerna ut i capsula internas tinningparti och når som hörselstrålningen fram till primära hörselbarken (BA 41, 42) på övre tinningvindlingen.
...